Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

kế hoạch tuyên truyền

2/18/2020 3:00:31 PM
Dịch viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam.

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN KIM LŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:     /KH-YT

Kim Hóa, ngày     tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG

DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA

Phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế,  Bộ GDĐT, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GDĐT, UBND huyện Tuyên Hóa, Phòng GD&ĐT, Ngành Y tế huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, cụ thể:

- Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích;

- Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ GD&ĐT về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV;

- Công văn số 156/SGDĐT-CTTT ngày 22/01/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân và dịch viêm phổi tại Trung Quốc;

- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Công điện số 161/CĐ-SGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Sở Gd&ĐT Quảng Bình về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Công văn số 274/VPUBND-KGVX ngày 01/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích;

- Công văn số 111/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và địa điểm cách ly lao động Quảng Bình trở về từ Trung Quốc;

- Công văn số 187/SGDĐT ngày 03/02/2020 của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Công văn số 201/SGDĐT-CTrTT ngày 03/02/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Quyết định số 202/QĐ-SGDĐT ngày 03/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh  viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 211/QĐ-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc Kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Kế hoạch số 212/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công điện số 78/CĐ-UBND ngày 28/01/2020 của UBND huyện Tuyên Hóa phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Chỉ thị số 88/CT-UBND ngày 05/05/2020 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công văn số 36/PGDĐT ngày 03/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công văn số 37/PGDĐT ngày 05/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 38/QĐ-PGDĐT ngày 05/02/2020 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 39/QĐ-PGDĐT ngày 05/02/2020 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc Kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Kế hoạch số 40/KH-PGDĐT ngày 05/02/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn.

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, y tế trường MN Thuận Hóa xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

       - Nâng cao nhận thức và kỷ năng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona cho cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường cũng như phụ huynh trong xã, góp phần làm tốt công tác truyên truyền phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

       - Kiểm soát, phát hiện, báo cáo để xử lý kịp thời, triệt để, không để dịch bệnh huy hiểm này lan rộng gây tử vong trong nhà trường và cộng đồng.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

Tham mưu cho Trường thành lập tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong trường, phối hợp tích cực với các ban ngành đoàn thể cấp xã, TYT xã, thôn để thực hiện.

      1. Triển khai công tác truyền thông:

- Truyền thông các nội về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona  gây ra, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát thanh, thăm hộ gia đình...vv

          - Huy động các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tham gia công tác truyền thông .

          - Huy động tối đa các nguồn lực, hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật, các kiến thức về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành tốt của nhân dân.

          2. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

1. Tham gia giám sát các trường hợp có các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp (đặc biệt chú ý khai thác tiền sử bệnh nhân từ nơi khác về) hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở và các trường hợp đi du lịch, thăm người thân, đi làm ăn… ở nơi khác tới, bến tàu, bến xe,... Nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh phải báo kịp thời cho Trạm Y tế.

           2. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện và hướng dẫn cho người dân công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona. Phát huy vai trò của CBYT trong việc tuyên truyền, giám sát phát hiện kịp thời khi có người nghi nhiễm bệnh.

3. Tăng cường công tác truyền thông cho phụ huynh hiểu về bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do vi rút Corona gây ra và các biện pháp phòng bệnh như: tự theo dõi sức khỏe, có biểu hiện các triệu chứng viêm đường hô hấp như sốt, ho, khó thở; thường xuyên súc miệng bằng nước sát khuẩn, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng,… Tránh các thông tin bịa đặt, không đúng làm cho người dân hoang mang.

* Trên đây là kế hoạch phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona năm 2020 của CBYT trường MN Thuận Hóa ./.

                     

 

NVYT

 

 

Hoàng Thị Loan

 

 

 

 

 

 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ TÌNH HÌNH DỊCH CORONA

 (VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TÍNH)

 

I. Tình hình về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Dịch viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam.

Những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

- Trên thế giới hiện tại có khoảng 14 nghìn  trường hợp mắc bệnh, 304 trường hợp tử vong., 115 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc. 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Tại Việt Nam, số người mắc bệnh là 07 trường hợp.  Trong đó:
02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, 2 người trong nước, 97 trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus nCoV

- Ngày 31/1/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế KHẨN CẤP TOÀN CẦU.

II. Cách phòng chống dịch bệnh

1. Tác nhân gây bệnh

Virut Coronalà loại virus mới thuộc chủng Corona, chưa từng được phát hiện trước đây. Nó được xem xuất phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

2. Các con đường lây nhiễm của virus

- Từ động vật sang người, nhiều khả năng là rắn và dơi. Vì vậy, một biện pháp phòng ngừa đầu tiên là tránh các tiếp xúc không cần thiết với động vật, nấu chín kỹ các thực phẩm từ thịt và trứng.

- Từ người sang người. Với việc nhóm coronavirus thường tấn công đường hô hấp, đây là một đường lây hết sức quan trọng:

          +Thông qua không khí cùng hít thở, khi bệnh nhân ho, hắt hơi…  

          + Qua những tiếp xúc cá nhân, như bắt tay nhau, người chạm vào người…

          + Thông qua vật trung gian, khi cả hai người đều chạm vào vật đó…

          + Thông qua phân (hiếm gặp)

3. Triệu chứng nhiễm virut nCoV:

- Sốt cao: >38 độ

- Đau nhức đầu, khó chịu

- Ho hoặc đau họng

- Chảy nước mũi, khó thở

- Đau mỏi cơ

- Viêm phổi

- Nhiễm trùng máu hoặc thậm chí tử vong

4. Cách phòng chống bệnh

Trước tình hình khẩn cấp này, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo các biện pháp dự phòng cá nhân, tránh tiếp xúc với người đang bị viêm phổi cấp/viêm đường hô hấp cấp, thường xuyên rửa tay sạch, trong trường hợp bắt buộc tiếp xúc với người có ho, hắt hơi nên đứng/ngồi song song thay vì đối diện và khoảng cách tối thiểu là 2m.

5. Khuyến cáo cho người dân

+ Khuyến cáo chung với người dân:

         1. Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế.

         2. Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm vào mắt, mũi miệng.

         3. Khi ho, hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau sử dụng khăn giấy, hãy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay.

        4. Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch, thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

       5. Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín.

       6. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.

       7. Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

       + Khuyến cáo với những người đi lao động từ Trung Quốc trở về:

       1. Cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết

       2. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

       3. Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ.

       + Khuyến cáo với những người đến Trung Quốc:

        1. Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong dịp này.

       2. Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

       3. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

       4. Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ.

Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục triển khai quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới, công bố số điện thoại đường dây nóng 19003228 để tiếp nhận các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

NVYT

 

 

Hoàng Thị Loan

 

ĐỊA CHỈ
Kim Lũ – Kim Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0985715487 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Kim Lũ
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình