Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

lịch trực trường từ ngày 17-29/2/2020

2/21/2020 9:56:43 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

TRƯỜNG MẦM NON KIM LŨ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

   
               

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

 
   

Từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020

   
               

TT

Ngày trực

Họ tên người trực

Sáng

Chiều

Bảo vệ (kèm số ĐT)

Ghi chú

 
 

KHU VỰC TRUNG TÂM

 

 

18/02/2020

Phan Thị Hồng Thắm (0912615487)

x

x

Lê Chí Minh (0854531734)

 

 

 

"

Cao Thị Thủy

x

x

 

 

 

 

"

Hoàng Thị Loan

x

x

 

 

 

 

19/02/2020

Hồ Thị Oanh (0918864180)

x

x

Lê Chí Minh (0854531734)

 

 

 

"

Nguyễn Thị Vinh Hoa

x

x

 

 

 

 

"

Trần Thị Hóa

x

x

 

 

 

 

20/02/2020

Phan Thị Hồng Thắm (0912615487)

x

x

Lê Chí Minh (0854531734)

 

 

 

"

Võ Thị Minh

x

x

 

 

 

 

"

Phạm Thị Thanh Nga

x

x

 

 

 

 

21/02/2020

Hồ Thị Oanh (0918864180)

x

x

Lê Chí Minh (0854531734)

 

 

 

"

Phan Thị Hoài Thu

x

x

 

 

 

 

"

Đoàn Thị Diệu Mơ

x

x

 

 

 

 

22/02/2020

Nghĩ

 

 

23/02/2020

Nghĩ

 

 

24/02/2020

Phan Thị Hồng Thắm (0912615487)

x

x

Lê Chí Minh (0854531734)

 

 

 

"

Nguyễn Thị Hường

x

x

 

 

 

 

"

Nguyễn Minh Huyền

x

x

 

 

 

 

25/02/2020

Hồ Thị Oanh (0918864180)

x

x

Lê Chí Minh (0854531734)

 

 

 

"

Đoàn Thị Ánh Tuyết

x

x

 

 

 

 

"

Đinh Thị Thanh Thắm

x

x

 

 

 

 

26/02/2020

Phan Thị Hồng Thắm (0912615487)

x

x

Lê Chí Minh (0854531734)

 

 

 

"

Trần Thị Hiền

x

x

 

 

 

 

"

Đinh Thị Huệ

x

x

 

 

 

 

27/02/2020

Hồ Thị Oanh (0918864180)

x

x

Lê Chí Minh (0854531734)

 

 

 

"

Hoàng Thị Nhàn

x

x

 

 

 

 

"

Lê Thị Thương

x

x

 

 

 

 

28/02/2020

Phan Thị Hồng Thắm (0912615487)

x

x

Lê Chí Minh (0854531734)

 

 

 

"

Cao Thị Thủy

x

x

 

 

 

 

"

Nguyễn Thị Hương

x

x

 

 

 

KHU VỰC LẼ

 

 

18/02/2020

Đoàn Thị Tư (0912183597)

x

x

Phan Hải Đăng (0947550134)

 

 

 

"

Lương Thị Thỏa

x

x

 

 

 

 

19/02/2020

Vi Thị Lệ Xuân

x

x

Phan Hải Đăng (0947550134)

 

 

 

20/02/2020

Đoàn Thị Tư (0912183597)

x

x

Phan Hải Đăng (0947550134)

 

 

 

"

Trương Thị Minh Huế

x

x

 

 

 

 

21/02/2020

Đoàn Thị Tư (0912183597)

x

x

Phan Hải Đăng (0947550134)

 

 

 

"

Lương Thị Thỏa

x

x

 

 

 

 

22/02/2020

Nghĩ

 

 

23/02/2020

Nghĩ

 

 

24/02/2020

Vi Thị Lệ Xuân

x

x

Phan Hải Đăng (0947550134)

 

 

 

25/02/2020

Đoàn Thị Tư (0912183597)

x

x

Phan Hải Đăng (0947550134)

 

 

 

"

Lương Thị Thỏa

x

x

 

 

 

 

26/002/2020

Đoàn Thị Tư (0912183597)

x

x

Phan Hải Đăng (0947550134)

 

 

 

"

Trương Thị Minh Huế

x

x

 

 

 

 

27/02/2020

Đoàn Thị Tư (0912183597)

x

x

Phan Hải Đăng (0947550134)

 

 

 

"

Vi Thị Lệ Xuân

x

x

 

 

 

 

28/02/2020

Đoàn Thị Tư (0912183597)

x

x

Phan Hải Đăng (0947550134)

 

 

 

"

Trương Thị Minh Huế

x

x

 

 

 
       

Kim Hóa, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

Người lập

 

Hiệu trưởng

 
               
               
               

Phạm Thị Thanh Nga

 

Phan Thị Hồng Thắm

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 20 năm học 2019-2020 2/3/2020 9:21:00 AM

  Kế hoạch tuần 19 năm học 2019-2020 2/3/2020 9:15:36 AM

  Kế hoạch tuần 18 năm học 2019-2020 2/3/2020 9:08:45 AM

  Kế hoạch tuần 17 năm hoc 2019-2020 1/13/2020 8:33:24 AM

  Kế hoạch tuần 15 năm học 2019-2020 12/30/2019 8:25:59 AM

  Kế hoạch tuần 14 năm học 2019 - 2020 12/24/2019 11:02:25 AM

  Kế hoạch tuần 13 năm 2019 12/16/2019 8:22:47 AM

  Kế hoạch tuần 12 12/10/2019 8:23:01 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 06 - NĂM HỌC 2019-2020 9/23/2019 8:51:05 AM

  Kế hoạch tuần 05 - Năm học 2019 -2020 9/17/2019 8:35:32 AM

ĐỊA CHỈ
Kim Lũ – Kim Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0985715487 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Kim Lũ
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình