Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Kế hoạch tuần 15 năm học 2019-2020

12/30/2019 8:25:59 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MẦM NON KIM LŨ

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15

(Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

30/12

Sáng

đ/c Hiệu trưởng họp HĐND xã

đ/c Tư – PHT phụ trách khu vực Kim Lịch

đ/c Oanh – PHT làm việc tại trung tâm

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

đ/c Hiệu trưởng họp HĐND xã

đ/c Tư – PHT phụ trách khu vực Kim Lịch

đ/c Oanh – PHT làm việc tại trung tâm

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

31/12

Sáng

đ/c Hiệu trưởng họp HĐND xã

đ/c Tư – PHT phụ trách khu vực Kim Lịch

đ/c Oanh – PHT làm việc tại trung tâm

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

01/01

 

Sáng

Nghĩ tết dương lịch hết ngày

Nghĩ tết dương lịch hết ngày

Nghĩ tết dương lịch hết ngày

Nghĩ tết dương lịch hết ngày

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm

02/01

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

03/01

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

04/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

05/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

 

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 14 năm học 2019 - 2020 12/24/2019 11:02:25 AM

  Kế hoạch tuần 13 năm 2019 12/16/2019 8:22:47 AM

  Kế hoạch tuần 12 12/10/2019 8:23:01 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 06 - NĂM HỌC 2019-2020 9/23/2019 8:51:05 AM

  Kế hoạch tuần 05 - Năm học 2019 -2020 9/17/2019 8:35:32 AM

  Kế hoạch tuần 04 - Năm học 2019-2020 9/9/2019 8:41:21 AM

  Kế hoạch tuần 03 - Năm học 2019 -2020 9/3/2019 10:50:16 AM

  Kế hoạch tuần 2 - Năm học 2019-2020 8/26/2019 7:53:28 AM

  Kế hoạch tuần 01 - Năm học 2019 -2020 8/19/2019 9:47:12 AM

  Kế hoạch tuần 14 năm 2019 4/18/2019 7:49:21 AM

ĐỊA CHỈ
Kim Lũ – Kim Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0985715487 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Kim Lũ
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình