Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Kế hoạch tuần 20 năm học 2019-2020

2/3/2020 9:21:00 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MẦM NON KIM LŨ

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20

(Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

03/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

04/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

05/02

 

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

06/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

07/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

08/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

09/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

 

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 19 năm học 2019-2020 2/3/2020 9:15:36 AM

  Kế hoạch tuần 18 năm học 2019-2020 2/3/2020 9:08:45 AM

  Kế hoạch tuần 17 năm hoc 2019-2020 1/13/2020 8:33:24 AM

  Kế hoạch tuần 15 năm học 2019-2020 12/30/2019 8:25:59 AM

  Kế hoạch tuần 14 năm học 2019 - 2020 12/24/2019 11:02:25 AM

  Kế hoạch tuần 13 năm 2019 12/16/2019 8:22:47 AM

  Kế hoạch tuần 12 12/10/2019 8:23:01 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 06 - NĂM HỌC 2019-2020 9/23/2019 8:51:05 AM

  Kế hoạch tuần 05 - Năm học 2019 -2020 9/17/2019 8:35:32 AM

  Kế hoạch tuần 04 - Năm học 2019-2020 9/9/2019 8:41:21 AM

ĐỊA CHỈ
Kim Lũ – Kim Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0985715487 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Kim Lũ
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình